Mobirise

Pripreme za arhitekturu 

Vršimo pripreme učenika za upis arhitekture od 1975. god. za predmete koje se polažu

Jedinstven i sveobuhvatan pristup pripremama 


Princip naših priprema se zasniva na širokom pristupu  koje obuhvata skup teoretskih i praktičnih vežbi kako bi se učenici što lakše i sveobuhvatnije pripremili i stekli znanja i veštine.

Akcenat je na razvoju arhitektonskog mišljenja i veština neophodnih  kako za prijemni tako i za samo studiranje. 

Oblasti kroz koje prolazimo sa studentima su: 

Zadaci iz logike prostora
Zadaci vezani za razumevanje prostornih celina
Prostorna kompozicija
Slobodno crtanje (slobodoručno crtanje)
Arhitektonsko projektovanje
Urbanizam
Geometrija i računari
Savremena arhitektura, istorija i teorija
Umetnost i dizajn u arhitekturi 

Pripreme se održavaju 4 puta nedeljno sa ukupnim fondom časova od 16 na mesečnom nivou.

© Copyright 2023 Likovna škola Štifla

HTML Website Creator