ISKUSTVO - KVALITET - REZULTATI  

Naši učenici i njihovi rezultati svedoče o našem radu

 1. Aleksandra Rauković - Arhitektura, FTN Novi Sad
 2. Tara Jović - Modni dizajn, Beograd
 3. Nataša Vučinović - Novi likovni mediji, Akademija umetnosti Novi Sad
 4. Milica Maštrapović - Arhitektura, FTN Novi Sad
 5. Mihailo Nenadović - Vajarstvo , Akademija umetnosti Novi Sad
 6. Jovana Trivić - mediji slike , Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija
 7. Nikolina Divić - arhitektura, FTN Novi Sad
 8. Anastasija Janković - grafika, Akademija umetnosti Novi Sad
 9. Deana Ormanović – slikarstvo, Akademija umetnosti Novi Sad
 10. Jelena Veselinović – slikarstvo, Akademija umetnosti Novi Sad
 11. Mila Ragaj – dizajn enterijera, ALU Beograd
 12. Aleksandar Vetrov – vajarstvo, Akademija umetnosti Novi Sad
 13. Tamara Polovina – dizajn enterijera, Visoka politehnička škola Beograd
 14. Selena Krivić – Linnaeus University Växjö , Design + Change, Design department, Faculty of arts and humanities, Švedska
 15. Jelena Trbojević – arhitektura, Tehnički fakultet Beč
 16. Rebeka Rajić – arhitektura, FTN Novi Sad
 17. Magdalena Strniša – arhitektura, FTN Novi Sad
 18. Dea Trnić – arhitektura, FTN Novi Sad
 19. Anita – arhitektura, FTN Novi Sad 
 20. Stefan Kovačić – Akademija Umetnosti Novi Sad -Vajarstvo
 21. Nataša Sušić – Akademija Umetnosti Novi Sad – Novi likovni mediji
 22. Andrijana Holjevac – Fakultet primenjenih umetnosti Beograd – dizajn enterijera
 23. Milica Stefanović – FTN Novi Sad – Arhitektura
 24. Pedja Milovančević – FTN Novi Sad – Arhitektura
 25. Kristina Mirković – FTN Novi Sad – Arhitektura
 26. Ana Blažina – FTN Novi Sad – Arhitektura
 27. Bogdan Simeunović – Akademija Umetnosti Novi Sad -Vajarstvo
 28. Filip Funštajn – Akademija Umetnosti Novi Sad -Vajarstvo
 29. Luka Žurovski – Akademija Umetnosti Novi Sad – Grafika
 30. Nikola Mitić – Akademija Umetnosti Novi Sad – Slikarstvo
 31. Nikola Divić – Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti Beograd – Mediji i slike
 32. Dunja Bosiljkić – Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti Beograd – Mediji i slike
 33. Vesna Glavašević – Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti Beograd – Mediji i slike
 34. Nina Radulović – Modni dizajn
 35. Sara Krnjajić – FTN Novi Sad – Arhitektura
 36. Anastasija Radovanović – FTN Novi Sad – Arhitektura
 37. Aleksandar Stanković – AA School of Architecture, London
 38. Nenad Pavlović – FTN Novi Sad – Arhitektura
 39. Nikola Živanović – FTN Novi Sad – Arhitektura
 40. Marija Blanuša – FTN Novi Sad – Arhitektura
 41. Lidija Jergić – Fotogragija Novi Sad
 42. Jelena Drča – Pejzažna arhitektura i hortikultura – Šumarski fakultet Beograd
 43. Nataša Barbulović – Pejzažna arhitektura i hortikultura – Šumarski fakultet
 44. Beograd
 45. Sonja Halilović – Akademija umetnosti Novi Sad – grafika
 46. Milica Ostojić (Šid) – Beogradska politehnika – grafički dizajn
 47. Helena Benko – Fakultet primenjenih umetnosti – fotografija
 48. Natalija Biscic – Fakultet primenjenih umetnosti – fotografija
 49. Lidija Jergic – Akademija umetnosti Novi Sad – fotografija
 50. Jelena Dronić – FTN Novi Sad- Arhitektura i urbanizam
 51. Zorana Obradović – FTN Novi Sad – Arhitektura i urbanizam
 52. Nina Stanković (Erdevik) – FTN Novi Sad Arhitektura i urbanizam
 53. Milana Milanković – Arhitektonski fakultet Beograd
 54. Dinko Dumančić – FTN Novi Sad – Arhitektura i urbanizam
 55. Sonja Jo – Akademija umetnosti Novi Sad – vajarstvo
 56. Nina Vilotić – Akademija umetnosti Novi Sad – grafički dizajn
 57. Nikola Mitić – Škola za umetničke zanate Šabac – konzervacija – grnčarstvo
 58. Filip Funštajn – Škola za dizajn “Bogdan Šuput” Novi Sad
 59. Jelena Prokopović – Akademija umetnosti Novi Sad – vajarstvo
 60. Ružica Španović – Fakultet primenjenih umetnosti Beograd – vajarstvo
 61. Toni Kovačić – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerza v Ljubljani
 62. Milana Jovanović – Fakultet primenjenih umetnosti Beograd – restauracija slike
 63. Boris Drezgić – Beogradska politehnika – grafički dizajn
 64. Branislav Subotić (Ruma)– Visoka Škola Likovnih i Primenjenih Umetnosti – nastavnik likovne kulture
 65. Djura Stijačić – Arhitektonski fakultet Beograd
 66. Ana Marija Gašpar – Arhitektonski fakultet Beograd
 67. Uroš Relić – Šumarski fakultet – pejzažna arhitektura
 68. Bojana Ostojić – Škola za umetničke zanate Šabac – restaurator
 69. Anita Demaj – Škola za umetničke zanate Šabac – juvelir
 70. Bodor Tijana (Ruma) – Škola za umetničke zanate Šabac – graver
 71. Denis Katanić – Škola za umetničke zanate Šabac – drvorezbar
 72. Nikolić Aleksandar – FTN Novi Sad – Arhitektura i urbanizam
 73. Nele Vilotić – FTN Novi Sad – Arhitektura i urbanizam
 74. Martić Miloš – Arhitektonski Fakultet Beograd
 75. Dejan Samac – FTN Novi Sad – grafički dizajn
 76. Sanja Obrovac – Filozofski fakultet Beograd – istorija umetnosti
 77. Kristina Živković – Visoka politehnička škola Beograd – grafički dizajn
 78. Sanja Dubljević – FTN Novi Sad – Arhitektura i urbanizam
 79. Bogdan Dostanić – Fakultet primenjenih umetnosti Beograd – konzervacija i restauracija slike
 80. Dunja Jovanović – Fakultet primenjenih umetnosti Beograd – primenjeno vajarstvo
 81. Aleksandar Maričić – Arhitektonski fakultet Beograd
 82. Irena Divić – FTN Novi Sad – Arhitektura i urbanizam
 83. Kristina Gelo – Visoka politehnička škola Beograd – grafički dizajn
 84. Bojan Radišić – Škola za umetničke zanate Šabac
 85. Vanja Kristina Petrović -slikarstvo,Akademija umetnosti Novi Sad
 86. Danijel Matanić - slikarstvo,Akademija umetnosti Novi Sad
 87. Aleksandra Karoglan - slikarstvo,Akademija umetnosti Novi Sad
 88. Sonja Rosić - dizajn tekstila, Fakultet primenjenih umetnosti Beograd
 89. Milan Blagojević - grafika, Fakultet primenjenih umetnosti Beograd
 90.  Vesna Lemajić - slikarstvo, Fakultet likovnih umetnosti Beograd
 91.  Mitar Sisojević - slikarstvo, Fakultet likovnih umetnosti Beograd
 92. Tanja Marelj Zečević - slikarstvo, Fakultet likovnih umetnosti Beograd
 93. Aleksandar Saša Vac - keramika,  Fakultet primenjenih umetnosti Beograd
 94. Aleksandar Žeravič - Visoka škola primenjenih i likovnih umetnosti Beograd
 95. Josip Novotni - Visoka škola primenjenih i likovnih umetnosti Beograd
 96. Aleksandra Jovanović- mozaičar, Fakultet primenjenih umetnosti Beograd
 97. Boban Ilić - vajarstvo, Fakultet primenjenih umetnosti Beograd
 98. Zvezdana Milišević - slikarstvo, Fakultet primenjenih umetnosti Beograd

© Copyright 2020 Likovna škola Štifla - All Rights Reserved

Built with Mobirise site builder