Mobirise

U okviru likovnog ateljea izučavamo: 

Crtanje, Slikanje, Vajanje, Fotografiju, Grafiku

Anatomiju sa anatomskim crtanjem studije figure i portreta,

Osnove arhitekture sa arhitektonskim crtanjem, Arhitektonsko modelovanje/projektovanje  

3D modelovanje, Grafički dizajn, Web dizajn, Modni dizajn, Animaciju, Dizajn video igrica  

Istoriju umetnosti, Istoriju arhitekture, Teoriju forme likovnog dela, Tehnologije materijala.

Mobirise

Literatura i materijal

Svim polaznicima je obezbeđen kompletan materijal (crtački, slikarski, modelarski, štamparski) za izvodjenje nastave kao i sva neophodna literatura.

Pored štampanih izdanja renomiranih svetskih izdavača svaki polaznik ima pristup navedenom materijalu u elektronskoj formi pristupom stranici download

Na raspolaganju su i aktulena izdanja svetskih časopisa iz oblasti umetnosti, dizajna i arhitekture kojima se može pristupiti elektronskim putem u sekciji download.

Mobirise

Uskljađenost programa

Program je uskladjen sa programima stručno umetničkih škola R.Srbije i prilagodjen uzrastima polaznika

Program je sačinio tim akademskih slikara, vajara i nastavnika likovne kulture i usaglasio ga psihofizičkim odlikama posebno obdarenih učenika.

Svi polaznici (svi uzrasti) prolaze kroz obuku svih slikarskih veština od tempere, akvarela,uljane slike, fresko sklikarstva….; crtačkih tehnika od pastela, ugljenja, tuša….; Za detaljan program možete se informisati u prostorijama ateljea.

© Copyright 2023 Likovna škola Štifla

No Code Website Builder