LIKOVNA ŠKOLA ŠTIFLA

osnovana 1975. godine u Sremskoj Mitrovici

Likovna škola ŠTIFLA je osnovana kao Otvoreni likovni atelje od strane likovnog pedagoga Ivice Kovačića Štifle, koji je 1975. godine pokrenuo prvu likovnu školu u Sremskoj Mitrovici. Od 2008. godine, Predrag Kovačić uvodi nove programe i modernizuje nastavu kako bi pratio savremene tendencije i inovativne pristupe u likovnom obrazovanju, podstičući kreativni razvoj novih generacija. Na osnovu višedecenijskog iskustva i savremenih pristupa, fokus škole je na likovno opismenjavanje učenika, kako bi svako uspeo da otkrije svoj autentični put.

Predavači u školi: Ivica Kovačić Štifla (1950), akademski slikar - likovni pedagog
Predrag Kovačić (1985), akademski umetnik, magistar - profesor likovne kulture 

SPOZNAJTE SEBE KROZ UMETNOST 

Školu sačinjavaju četiri grupe polaznika:

* Učenici osnovne škole
* Učenici srednjo-školskog uzrasta
* Kandidati na neku višu ili visoku umetničku školu
* Osobe zrele dobi

Upis je tokom cele godine.

Svi polaznici u zavisnosti od uzrasta izučavaju:

Crtanje, slikanje, vajanje, fotografiju, grafičke tehnike štampe, anatomiju sa anatomskim crtanjem, osnove arhitekture sa arhitektonskim crtanjem, 3D modelovanje, grafički dizajn, web dizajn, istoriju umetnosti, teoriju forme likovnog dela, tehnologiju materijala

Mobirise gives you the freedom to develop as many websites as you like given the fact that it is a desktop app.

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Cloud, Github Pages. Don't be a hostage to just one platform or service provider.

Just drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

Mobirise

Pripreme za fakultete umetnosti

Inspirativni umetnički izraz i dizajn podstiču mlade, te se obrazovanje u ovim oblastima smatra ključnim za razvoj kreativnih veština. Naš posao je  podstaknuti učenike da prepoznaju svoj kreativni potencijal i da nastave dalje u usavršavanju.

Mobirise

Pripreme za arhitekturu

Inspiracija arhitektonskim formama i prostornim konceptima pokreće mlade. Naš cilj je podsticati učenike da otkriju svoj arhitektonski potencijal kao i da nauče da posmatraju i  napreduju u tom smislu.

Mobirise

Online časovi

Uporedo sa klasičnim pristupom, uvodimo i opciju časova online zbog novih tehnoloških mogućnosti. Ovaj tip rada je namenjen svim učenicima za pripreme za fakultete umetnosti i kao i za konsultacije trenutnih studenata. 

Likovna škola Štifla

Adresa: Promenada 49 Sremska Mitrovica
( preko puta gradske plaže)

Telefon: +381 60 3126857
Viber:  +381 60 3126857
WhatsApp: +381 60 3126857
Email: kovacicsm@gmail.com

© Copyright 2024 Likovna škola Štifla

Offline Website Creator