Srećan život kroz umetnost

Svaka osoba može da spozna sopstvene snove i nade okretanjem k sebi.
Začetnik ove misli je Karl Gustav Jung, a ideja kao takva je usko povezana sa značenjem koje je postavio u koncept sreće.
On je verovao da je individualizacija proces koji dovodi do ostvarivanja mentalne slobode. Takva sloboda dozvoljava nam da živimo bez straha ili anksioznosti i da postanemo biće koji nema potrebu ništa da krije.

Kreativne osobe ispoljavaju svoje emocije, kreativnost, ideale, inovacije i veštine u stvarima koje nastaju iz njihove mašte i to je ono što Jung naziva kolektivnim nesvesnim. Morate biti sposobni da cenite sve što vas ushićuje, donosi zadovoljstvo i čini srećnim. Isto važi za sposobnost da cenite prirodu. Svi smo mi deca prirode. Svako stvorenje i mesto na planeti može nam dati važno znanje, samo morate da znate gde da gledate.

•Zanimljiv posao

Moramo se složiti sa Jungom da je jedan od uslova za sreću da čovek bude duhovno ispunjen, a to jeste svaka osoba koja se bavi umetnošću. Koliko će vam posao biti zanimljiv ne zavisi uvek od vas, ali ako napravite prave odluke u karijeri koje vas vode ka vašim ciljevima, onda će vam pronalaženje posla koji volite biti lako i samim tim ćete se sa zadovoljstvom njim baviti. Pri bavljenju umetnošću će se manifestovati i vaše nesvesno, dozvoljavajući vam da jasnije vidite sopstvene ciljeve. Stoga vam umetnost ne mora biti u početku profesionalni poziv, nego jedna stepenica do postizanja univerzalnog cilja – sreće.

•Glavna privilegija koju možete imati u životu je da postanete ono što zaista jeste, govorio je čuveni psihijatar. Jung je bio specijalista na polju ljudskih emocija, fantazija, potreba koje nas vode do konačne sreće, te nemamo razloga da mu ne verujemo.  

© Copyright 2024 Likovna škola Štifla

HTML Creator